Energokapituła

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Energokapituła
Kapituła została powołana w celu zjednoczenia bioenergoterapeutów, uporządkowania i umocnienia tej profesji na tle innych zawodów.
Kapituła zajmie się szerzeniem wiedzy o bioenergoterapii profesjonalnej.
Kapituła ma być ciałem doradczym i wspierającym, gromadzić wokół siebie autorytety ze wszelkich pokrewnych dziedzin wiedzy i nauki (w planach jest stworzenie Rady Naukowej).
Kapituła ma także bronić przedstawicieli tego zawodu przed bezpodstawnymi oskarżeniami i atakami osób oraz instytucji szkodzących tej gałęzi medycyny naturalnej swoją ignorancją i niewiedzą.
Kapituła ma dopomagać w przestrzeganiu kodeksu postępowania bioenergoterapeuty, szczegółowo określającego zasady i wartości, jakie powinna reprezentować sobą osoba ten zwód wykonująca, a także - w razie konieczności - przypominać obowiązujące członków cechu zasady. Kapituła jest bowiem gronem liderów, którzy postanowili się zorganizować także po to, by podnieść poziom całej grupy zawodowej.
Kapituła zajmie się także edukacją społeczną, której celem jest ustrzeżenie chorych przed osobami niepowołanymi, uprawiającymi ten zawód bez należytej wiedzy i przygotowania, a także podejmowaniem wspólnych inicjatyw o charakterze społecznym i charytatywnym.
W skład Kapituły (kolegium honorowego bioenergoterapeutów polskich) wchodzą ludzie obdarzeni nieprzeciętną osobowością, dysponujący ogromnym doświadczeniem i dorobkiem. Ci, którzy wnieśli największy wkład w rozwój i profesjonalizację bioenergoterapii.

 
Lech Borc Ryszard Ulman Jarosław Cetens Zdzisław HudakZbigniew Królicki Andrzej Lisiak Zbyszek Nowak
 

Szukaj